V školskom roku 2015/2016 sa neotvára nový kurz.

Tréning je možný formou súkromných hodín. O možnostiach sa prosím informujte prostredníctvom mailu info@kobudo.sk.