Tento text je o jednom z dôležitých majstrov ryu kyu kobudo. Trénoval u vtedajších významných majstrov okinavského karate a kobudo. Medzi znalcami je označovaný ako „Otec moderného kobudo“, bol tým, čím bol Gichin Funakoshi pre karate. Shinken Taira.

Shinken Taira sa narodil ako Shinken Maezato 12. júna 1897 v dedine Nakazato na ostrove Kumejima patriaceho do súostrovia Ryu Kyu. Neskôr však používal dievčenské meno svojej matky.

V roku 1905 začal tréning bojových umení u svojho starého otca Gibu Kanegawy (asi 1862 – 1921), ktorý ho desať rokov učil s tekko, kama, surujin, tinbei a rochin.

Po skončení povinnej školskej dochádzky opustil rodnú dedinu a presťahoval sa na Minamijima, kde začal pracovať v bani na uhlie. Toto rozhodnutie sa mu stalo osudným v roku 1921, kedy utrpel vážne zranenie pravej nohy počas zrútenia bane. Toto zranenie ho poznamenalo celoživotným krívaním. Po tomto incidente sa rozhodol, že prekoná svoj handicap a v roku 1922 odcestoval do Japonska s cieľom hľadať práci tak ako veľa iných Okinavčanov. Ďalším jeho snom bolo sa zoznámiť a trénovať u Jigora Kana, zakladateľa Judo. K tomuto stretnutiu ale nedošlo, pretože sa v tom čase stretol s Gichinem Funakoshim, ktorý ho doslova okúzlil a stal sa jeho žiakom na ďalších 8 rokov. Stal sa dokonca jeho asistentom a jedným z jeho najbližších žiakov.

Zľava: Toyama, Ohtsuka, Shimoda, Funakoshi, Motobu, Mabuni, Nakasone, Taira

V roku 1929 na doporučení Gichina Funakoshiho vstúpil do dojo Modena Yabiku (1878 – 1941), renomovaného majstra ryu kyu kobudo. Moden Yabiku bol priamym žiakom dvoch významných majtrov Anka Itosu, experta na karate a Sanda Chinena, pokračovateľa priamej línie Yamanni ryu. Sensei Yabiku učil Shinkena Tairu ako správne zachádzať s bo, sai, tonfa, nunchaku a eku.

V roku 1933, to znamená po desiatich rokoch tréningu karate a troch rokoch cvičenia kobudo, získal od Modena Yabiku učiteľskú licenciu a súčasne si mohol otvoriť svoje vlastné dojo, kde vyučoval ako karate, tak aj kobudo. Sensei Taira vyučoval v príťažlivom meste Ikaho, ktoré bolo vtedy známe svojimi termálnymi prameňmi v prefektúre Gunma.

Sensei Taira bol obdarený neskutočnou ctižiadostivosťou pre bojové umenia. Neustále skúmal a prispôsoboval svoje hľadanie do svojho systému kobudo, ktorý sa existuje až do súčasnosti. Za účelom ďalšieho pokroku ho v roku 1933 sensei Funakoshi predstavil ďalšiemu významnému majstrovi karate a zakladateľovi štýlu Shito ryu Kenwa Mabunimu (1889 – 1952) a neskôr sa stal jeho žiakom. Sensei Mabuni ho učil prevažne kata a techniky s bo a sai. Taira u neho trénoval až do roku 1940. V nasledujúcom roku umiera sensei Yabiku a Shinken Taira sa potom vracia späť na Okinavu, kde zakladá nové dojo v meste Naha. Neskôr zakladá ďalšie dve dojo v centrálnom Japonsku, a to v regiónoch Kanto a Kansai.

Shinken Taira

 V roku 1955 zakladá novou organizáciu pod názvom Ryu Kyu Kobudo Hozon Shinko Kai. Jej hlavným cieľom bola podpora a zachovanie techník so zbraňami, ktoré sa naučil od svojich významných učiteľov.

Na začiatku šesťdesiatych rokov publikoval knihu nazvanú Ryu Kyu Kobudo Taiken (Encyklopédia ryu kyu kobudo) ktorá mu pomohla získať popularitu na Okinave. Bol to prvý diel v pripravovanej sérii. Nasledujúce diely už neboli oficiálne publikované.

Naviac upevnil stabilitu svojej organizácie a vymenoval svojich žiakov na rôzne pozície v rámci Hozon Shinko Kai. Ďalej vytvoril pravidlá získavania technických stupňov a licencií.

V roku 1964 bol uznaný Celojaponskou federáciou Kobudo a získal titul Hanshi.

V roku 1970 umiera v Naha na rakovinu. Post prezidenta v Hozon Shinko Kai prevzal jeho najstarší žiak Eisuke Akamine (1925 – 1999).

Sensei Taira tiež vytvoril štyri kata so zbraňami kobudo. Sú nimi Maezato no tekko, Maezato no nunchaku, Maezato no surujin a Jigen no sai. Kata s tekko a nunchaku sa stále trénujú aj v súčasných dojo. Do dnešnej doby sa žiaľ nezachovala kata so surujin.

Kata Jigen no sai sa necvičí s obyčajnou sai, ale s tzv. manji sai. Rozdiel je v tom, že jedno Yuko (krátke rameno) je ohnuté na druhú stranu ako u klasickej sai a druhý koniec je tiež zakončený hrotom. Práve túto zbraň zaviedol do Ryu Kyu Kobudo práve sensei Taira. Táto zbraň má svoju dlhú históriu v Číne a Taira bol ňou inšpirovaný po návšteve v budhistickom kláštore.

Sensei Taira mal počas svojho života veľa žiakov, medzi najvýznamnejších patrili Eisuke Akamine, Motokatsu Inoue, Masahiro Nakamoto, Ryusho Sakagami, Teruo Hayashi a ďalší.

Najväčším problémom v ryu kyu Kobudo je roztrieštenosť technik. Azda všetci žiaci Shinken Tairy sa taktiež učili i u iných majstrov, čo zapríčinilo, že vzniklo rozdielne prevedenie techník. Napríklad sensei Akamine sa najskôr učil Yamanni ryu a až potom sa učil u Shinken Tairy. Tato rozdrobenosť bola čitateľná už na konci života senseia Tairu, súčasná situácia je ešte oveľa horšia.