12.-13.3.2011
Traiskirchen (Rakúsko)
Roberto Romero / 4. dan Shima-Ha Shorin-ryu, 2. dan Yamanni Chinen-ryu
Pozvánka

9.-10.4.2011
Aschersleben (Nemecko)
Toshihiro Oshiro / 9. dan Shima-Ha Shorin-ryu, 8. dan Yamanni Chinen-ryu
Pozvánka

25.-26.6.2011
Drážďany (Nemecko)
Toshihiro Oshiro / 9. dan Shima-Ha Shorin-ryu, 8. dan Yamanni Chinen-ryu
Pozvánka

30.-31.7.2011
Klatovy (Česká republika)
Rainer Seibert / 6. dan Gendai Goshin Kobujutsu
Jozef Obuch / 2. dan Gendai Goshin bojutsu
Kumibo a bo shiai seminár
Pozvánka
Galéria

1.10.2011
Bratislava (Slovensko)
European bo shiai championship – Majstrovstvá Európy v bo shiai
Pozvánka
Galéria

22.-23.10.2011
Zwingenberg (Nemecko)
Toshihiro Oshiro / 9. dan Shima-Ha Shorin-ryu, 8. dan Yamanni Chinen-ryu
Pozvánka

29.-30.10.2011
Barcelona (Španielsko)
Toshihiro Oshiro / 9. dan Shima-Ha Shorin-ryu, 8. dan Yamanni Chinen-ryu
Pozvánka