Hinode Kobudo Dojo Slovakia (ďalej HKDS) je najstarší klub na Slovensku, ktorý sa venuje okinavskému kobudo. Založený bol v roku 1999. Oficiálne však existuje od roku 2003, kedy bol ako občianske združenie zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR.

HKDS sa ako jediný klub okinavského kobudo na Slovensku systematicky venuje tradičnej okinavskej kobudo škole – Yamanni Chinen ryu. Okrem Yamanni ryu je súčasťou výuky aj Gendai Goshin Kobujutsu (moderná škola okinavského kobudo) a športový zápas s bo (tzv. bo shiai).

Mimo pravidelných tréningov sa členovia klubu zúčastňujú na rôznych vystúpeniach, kde propagujú staré bojové umenie so zbraňami zo súostrovia Ryu Kyu (Večer bojových umení, Dni Japonskej kultúry, Animecon, atď).

Nechýbajú ani popredné umiestnenia na rôznych športových podujatiach. Z posledných spomeňme napríklad prvé miesto na svetových majstrovstvách v Yamanni ryu bo kata v japonskej Ishioke v roku 2006, prvé, druhé a tretie miesto v kategórii bo shiai, ako aj prvé a druhé miesto v kategórii kobudo kata na nemeckých majstrovstvách kobudo v roku 2007 v Hammelburgu a prvé miesto na karate a kobudo turnaji v Londýne v roku 2007.  Na Majstrovstvách Európy v bo shiai v roku 2008, získali členovia HKDS prvé tri miesta. V bo shiai HKDS patrí k najúspešnejším klubom v Európe.

Klub HKDS od roku 1999 až do súčasnosti vedie Jozef Obuch (2. dan Gendai Goshin Bo Jutsu, 1. dan Yamanni Chinen ryu). Prvýkrát sa s okinavským kobudo stretol v roku 1989. Od roku 1993 sa venuje najmä cvičeniu s bo (182 cm dlhá drevená palica), sai (kovový trojzubec) a tonfa (drevená rúčka). Okrem tradičnej okinavskej školy – Yamanni Chinen ryu sa venuje aj modernému štýlu kobudo – Gendai Goshin Kobujutsu, ako aj voľnému zápaseniu s bo – bo shiai. Je medzinárodným rozhodcom pre kobudo kata a bo shiai.

Jeho učiteľmi sú Toshihiro Oshiro (9. dan Shima Ha Shorin ryu, 8. dan Yamanni Chinen ryu, Okinava/USA) a Rainer Seibert (7. dan Gendai Goshin Kobujutsu, 2. dan Ryukyu Kobudo Tesshinkan, 1. dan Yamanni Chinen ryu, Nemecko).

Je členom združenia Ryukyu Bujutsu Kenkyu Doyukai a úzko spolupracuje s nemeckým Kobudo Kwai pri príprave seminárov a súťaží doma aj v zahraničí. V Bratislave organizuje medzinárodné Majstrovstvá Európy v bo shiai.

Od roku 1995 sa zúčastňuje turnajov v bo shiai a kata shiai. Je víťazom bo shiai turnaja v Norimbergu / Nemecko (1995), medzinárodného bo shiai turnaja v Klatovoch / Česká republika (1995, 1997, 1999). Prvé miesto obsadil aj na niekoľkých turnajoch v okinavských kobudo kata. Napríklad na medzinárodnom Yamanni ryu bo kata turnaji v Klatovoch / Česká republika (2006), ako aj na svetových majstrovstvá v Yamanni Ryu bo kata v Ishioke / Japonsko (2006).