Chokei Kishaba (1931 – 22. september 2000) sa narodil sa na Okinave. Bol študentom Hohana Sokena (Matsumura Seito Shorin-Ryu, študent Nabe Matsumuru), ako aj Shoshina Nagamineho (zakladateľ Matsubayashi-Ryu, študent Ankichi Arakakiho, Chotoku Kyana a Choki Motobu), a Seigi Nakamuru. Kishaba sa učil Shorin-Ryu od všetkých svojich inštruktorov a použitie kama od Sokena.

Soken Hohan / Chokei Kishaba

Soken Hohan / Chokei Kishaba

Kishaba vyučoval jedinečnú formu dynamiky tela, ktorá sa veľmi ťažko opisuje slovami. Základným kameňom tréningu je rozvoj a koordinácia koshi, centrálnej časti tela zahŕňajúcim boky a okolité partie. Dolná a horná časť tela sú spojené s koshi a tak sa sila, ktorá sa vytvára v dolnej polovici tela sa zväčšuje a transformuje smerom do rúk alebo ramien pri blokovaní alebo údere (útoku). Pohyby sa zdajú uvoľnené, ale sú plné sily a vykonávané švihovým spôsobom. Toto sa tiež častokrát opisuje ako „vlna tela“. Kishabov starší žiak na Okinawe je Katsuhiko Shinzato. Jeho „senior študent“ je Toshihiro Oshiro.

Kishaba založil Okinawa Karate-Do Shorin Ryu Kishaba Juku. Po jeho smrti v roku 2000 sa stal jeho nástupcom Shinzato.

Kishaba Juku sai kata a Kishaba no Sai boli po ňom pomenované. Hovorí sa, že jeho obľúbenou kata bola kata s otvorenou rukou Tomari verzia kata Rohai, tak ako sa cvičila v Matsubayashi-Ryu.

Kishabou mladší brat Chogi Kishaba (študent Masami Chinena a Chojuna Miyagiho, zakladateľa Goju-Ryu Karate), je expertom Yamanni ryu bojutsu. Veľa študentov študovalo u obidvoch bratov.