Skip to Content

Category:kobud?

Chokei Kishaba

Chokei Kishaba (1931 – 22. september 2000) sa narodil sa na Okinave. Bol študentom Hohana Sokena (Matsumura Seito Shorin-Ryu, študent Nabe Matsumuru), ako aj Shoshina Nagamineho (zakladateľ Matsubayashi-Ryu, študent Ankichi Arakakiho, Chotoku Kyana a Choki Motobu), a Seigi Nakamuru. Kishaba sa učil Shorin-Ryu od všetkých svojich inštruktorov a použitie kama od Sokena.

Read more »

Shinken Taira

Tento text je o jednom z dôležitých majstrov ryu kyu kobudo. Trénoval u vtedajších významných majstrov okinavského karate a kobudo. Medzi znalcami je označovaný ako „Otec moderného kobudo“, bol tým, čím bol Gichin Funakoshi pre karate. Shinken Taira.

Read more »

Eisuke Akamine

Narodil sa 1. mája 1925 v malej dedinke v okrsku Tomigusuku v južnej časti ostrova Okinava. Bol synom farmárov Tokusuke a Kamadu Akamineových. Jeho otec zomrel, keď mu bolo 12 rokov. Odvtedy sa musel podieľať na chode rodinnej farmy. V roku 1942 – vo svojich 17 rokoch začal študovať Yamanni ryu bo jutsu u Seichira Higu (1890 – 1991), ktorý bol priamym žiakom Sanda Chinena (1842 – 1925), pokračovateľa priamej línie Yamanni ryu.

Read more »

Interview: Vyučujeme masy – pozeráme sa späť na staré, aby sme pochopili nové

Tento rozhovor bol prvýkrát publikovaný v časopise American Samurai číslo 7 v júli 2002. Aj keď text pojednáva najmä o rozdiele medzi moderným karate a tradičným okinavským karate, mnohé impulzy, ktoré prináša sú istotne podnetné aj pre študentov kobudo. Karate a kobudo, ako potvrdzuje aj Oshiro vždy totiž tvorili neoddeliteľnú súčasť okinavských bojových umení, dve strany tej istej mince. (Poznámka J.O)

Read more »

Interview: Cesta Yamanni Ryu

Dong Tran: Kde a kedy ste sa narodili?
Toshihiro Oshiro: Narodil som sa 1. mája, 1949 v Haneji na Okinave (Japonsko).

DT: Kedy ste začali trénovať karate? Točila sa vaša mladosť okolo bojových umení?
TO: Začal som, keď som mal šesťnást. Prakticky už na základnej škole, keď som mal osem alebo deväť – môj sempai ma už učil karate a bo jutsu. Takže môžete povedať, že som začal, keď som mal deväť rokov. Ale nebolo to rovnaké, ako sa cvičí v terajších dojo; viac sa to podobalo na to keď deti hrajú baseball, alebo basketbal.

Read more »