Kan ken no mecuke – byť schopný prečítať myšlienku súpera.
Mijamoto Musashi (Kniha piatich kruhov)

Úvod. Väčšina, ak nie všetky, z rôznych tradičných škôl okinavského kobudo rozvíja technické schopnosti výhradne cvičením kihon, kumite a kata. Z týchto troch zložiek najviac zaostáva vo svojom prevedení kumite, navyše veľakrát postavené na zlých interpretáciách kata (bunkai). Príkladov by sme mohli nájsť veľa, či už je nerešpektovanie vzdialenosti, zlé načasovanie techniky, nevhodná práca s telom, alebo predvádzanie v praxi nemožných kombinácii útokov a blokov. Samozrejme, tieto chyby sa prejavujú aj v kihon a kata, ale nikde to nie je také výrazné, ako práve v kumite. Tam sa zreteľne ukazuje, že na prvý pohľad estetický pohyb, napriek tomu, že niekedy je aj dostatočne razantný, rýchly a silný, nestačí. Pokiaľ chýba správna reakcia na pohyb, zodpovedajúca vzdialenosť a/alebo načasovanie techniky, kumite pôsobí nereálne.

Read more »