Na výrobu jednej zbrane na bo shiai, tzv. soft bo, budete potrebovať (foto 1):

lepiacu pásku (asi 10-15 metrov),
malú pílku,
nôž,
centimeter,
2 metre dlhú izolačnú hmotu Mirelon o rozmere 35 x 15 mm (foto 2),
2 metre dlhú PVC trubku s priemerom 40 mm (foto 3).

PVC trubku skrátite na 180 cm, izolačnú hmotu na dĺžku 190 cm (foto 4). Na PVC trubke prelepíte obidva konce, kvôli tomu, aby sa izolačná pena, ktorú použijete na vyplnenie koncov, nedostala do vnútra trubky (foto 5). PVC trubku vložíte do vnútra izolačnej peny (foto 6), tak aby z každej strany pena prečnievala o 5 cm (foto 7). Z odrezaného kusu izolačnej peny spravíte výplne koncov zbrane (foto 8 a 9). Konce sa prelepia, aby výplň pri namotávaní pásky nevypadávala (foto 10) a súčasne sa tak konce stanú pevnejšie. Konce zbraní poriadne omotajte lepiacou páskou, keďže táto časť soft bo je pri bo shiai najviac namáhaná. Potom môžete celú zbraň omotať lepiacou páskou (foto 11 a 12).
Rozpočet: izolačná hmota Mirelon 35 x 15 s dĺžkou 1m stojí okolo 2,20 €, predávajú sa aj 2 metrové kusy. PVC trubku s priemerom 40 mm a s dĺžkou 2 m dostanete za cca 3 €, lepiacu pásku 50 m za cca 10 €.