Yamanni Chinen Kobujutsu, alebo Yamanni ryu je tradičné bojové umenie so zbraňami, ktoré pochádza z Okinavy. Hlavnou zbraňou, ktorá sa pri tomto štýle používa je roku-shaku bo, čo v preklade znamená šesťstopové bo (cca 182 cm dlhá palica). Tento štýl býva popisovaný ako jeden z najdynamickejších zo všetkých okinavských zbraňových štýlov. Charakterizujú ho zvlášť široké a plynulé údery, ktoré kontrastujú s krátkymi a „sekanými“ pohybmi ostatných zbraňových štýlov, ktoré majú svoje korene na Okinave.

yamanni linia

Veľa z hlavných moderných okinavských bo štýlov má svoje korene v Yamanni ryu a ich zakladatelia dostali aspoň základný výcvik u majstrov Yamanni ryu. Preto viaceré kata iných štýlov majú rovnaké mená ako kata v Yamanni ryu. A hoci sú ich niektoré sekvencie podobné, jednotlivé techniky a dynamika tela sú veľmi odlišné a z určitého pohľadu aj menej sofistikované. Napriek tomu, že väčšina moderných okinavských štýlov sa stalo pomerne známymi, hlavne následkom úspešnej propagácie, Yamanni ryu zostalo relatívne tajomné a strážené. V súčasnosti sa štýl Yamanni ryu začína vďaka snahe terajšieho majstra Chogi Kishaba a jeho hlavného žiaka Toshihira Oshira čoraz viac odhaľovať po celom svete. Ostatné tradičné okinavské zbrane ako sú sai, tonfa, kama a nunchaku boli vtiahnuté do systému; filozofia narábania s týmito zbraňami je veľmi podobná tej, akou sa používa bo.

Yamanni linia

Yamanni Chinen-ryu odvodzuje svoje meno od Chinen rodiny, čo bola veľmi prominentná aristokratická rodina na ostrovoch Ryu Kyu. Podľa mnohých historikov legendárny bojovník Tode Sakugawa priniesol bojové umenie so zbraňami z Činy na Okinavu na konci 18. storočia. Rodina Chinen, ktorej bola zverená bezpečnosť príslušníkov vyššej triedy na súostroví Ryu Kyu, prijala a ďalej rozvíjala toto umenie počas nasledujúcich generácií. Yamanni štýl bo jutsu nie je produktom roľníckych tried ako mnohé iné bojové umenia tých čias. Techniky sa tradovali hlavne v rámci rodiny. Legenda hovorí, že Sanda Chinenovi, veľmajstrovi tohto štýlu, sa snívalo o „poskakujúcom“ bo. To ho inšpirovalo k rozvoju bo švihov, ktoré sa rýchlo menia na kamae, alebo pokračujú rýchlym sledom úderov, ktorými je Yamanni ryu tak dobre známe. Sensei Kishaba trénoval u Sanda Chinenovho vnuka Masami Chinena. Medzi jeho hlavných žiakov patria Toshihiro Oshiro a Shinzato Katsuhiko, ktorých súkromne učil v 70-tych rokoch. V roku 1992 si sensei Kishaba otvoril malé dojo v Naha na Okinave, tam prvýkrát učil malé triedy žiakov.

Zdroj: www.oshirodojo.com
Text je publikovaný so súhlasom shihana Toshihira Oshira.