Chinen Sanda Peichin (1846-1928 niekedy aj 1840 – 1922) známy aj ako Usume Yamanni, Yamanni Tanme, Chinen Saburo, Chinen Sanriyo bol významný expert okinavského bo jutsu, starý otec neskoršieho zakladateľa Yamanni ryu, Masami Chinena (1898-1976). Chinen Sanda sa učil od svojho strýka Chinen Sanjin Andaya, ale rozsiahle vedomosti získal od Sakugawu a Chinen Shikiyanaka. Jeho najvýznamnejší žiaci boli Yabiku Moden, Higa Raisuke, Higa Raisuke, Higa Seiichiri, Higa Ginsaburo, Akamine Yohei, Maeshira Chotoku a jeho vnuk Chinen Yamane Mazaru. K jeho najlepším žiakom zrejme patril aj Oshiro Chodo, ktorý neskôr vyvinul Oshiro ha Yamanni ryu.

Pokračovanie »