Skip to Content

Tag Archives: yamanni chinen ryu

Chokei Kishaba

Chokei Kishaba (1931 – 22. september 2000) sa narodil sa na Okinave. Bol študentom Hohana Sokena (Matsumura Seito Shorin-Ryu, študent Nabe Matsumuru), ako aj Shoshina Nagamineho (zakladateľ Matsubayashi-Ryu, študent Ankichi Arakakiho, Chotoku Kyana a Choki Motobu), a Seigi Nakamuru. Kishaba sa učil Shorin-Ryu od všetkých svojich inštruktorov a použitie kama od Sokena.

Pokračovanie »

Eisuke Akamine

Narodil sa 1. mája 1925 v malej dedinke v okrsku Tomigusuku v južnej časti ostrova Okinava. Bol synom farmárov Tokusuke a Kamadu Akamineových. Jeho otec zomrel, keď mu bolo 12 rokov. Odvtedy sa musel podieľať na chode rodinnej farmy. V roku 1942 – vo svojich 17 rokoch začal študovať Yamanni ryu bo jutsu u Seichira Higu (1890 – 1991), ktorý bol priamym žiakom Sanda Chinena (1842 – 1925), pokračovateľa priamej línie Yamanni ryu.

Pokračovanie »

Sanda Chinen

Chinen Sanda Peichin (1846-1928 niekedy aj 1840 – 1922) známy aj ako Usume Yamanni, Yamanni Tanme, Chinen Saburo, Chinen Sanriyo bol významný expert okinavského bo jutsu, starý otec neskoršieho zakladateľa Yamanni ryu, Masami Chinena (1898-1976). Chinen Sanda sa učil od svojho strýka Chinen Sanjin Andaya, ale rozsiahle vedomosti získal od Sakugawu a Chinen Shikiyanaka. Jeho najvýznamnejší žiaci boli Yabiku Moden, Higa Raisuke, Higa Raisuke, Higa Seiichiri, Higa Ginsaburo, Akamine Yohei, Maeshira Chotoku a jeho vnuk Chinen Yamane Mazaru. K jeho najlepším žiakom zrejme patril aj Oshiro Chodo, ktorý neskôr vyvinul Oshiro ha Yamanni ryu.

Pokračovanie »