18.-19.4.2015
Aschersleben (Nemecko)
Toshihiro Oshiro / 9. dan Shima-Ha Shorin-ryu, 8. dan Yamanni Chinen-ryu
Pozvánka

16.-18.5.2015
Inzell (Nemecko)
Gendai Goshin Kobujutsu

20.-21.6.2015
Auning (Dánsko)
Toshihiro Oshiro / 9. dan Shima-Ha Shorin-ryu, 8. dan Yamanni Chinen-ryu
Pozvánka

27.-28.6.2015
Drážďany (Nemecko)
Toshihiro Oshiro / 9. dan Shima-Ha Shorin-ryu, 8. dan Yamanni Chinen-ryu
Pozvánka

4.7.2015
Berlín (Nemecko)
Gendai Goshin Kobujutsu
Pozvánka

1.-8.8.2015
Klatovy (Česká republika)
Gendai Goshin Kobujutsu
Pozvánka
Tréningový plán

29.8.2015
Steinhardt (Nemecko)
Gendai Goshin Kobujutsu – Dan tag

november 2015
Duisburg (Nemecko)
Toshihiro Oshiro / 9. dan Shima-Ha Shorin-ryu, 8. dan Yamanni Chinen-ryu

november 2015
Zwingenberg (Nemecko)
Toshihiro Oshiro / 9. dan Shima-Ha Shorin-ryu, 8. dan Yamanni Chinen-ryu