Chinen Sanda Peichin (1846-1928 niekedy aj 1840 – 1922) známy aj ako Usume Yamanni, Yamanni Tanme, Chinen Saburo, Chinen Sanriyo bol významný expert okinavského bo jutsu, starý otec neskoršieho zakladateľa Yamanni ryu, Masami Chinena (1898-1976). Chinen Sanda sa učil od svojho strýka Chinen Sanjin Andaya, ale rozsiahle vedomosti získal od Sakugawu a Chinen Shikiyanaka. Jeho najvýznamnejší žiaci boli Yabiku Moden, Higa Raisuke, Higa Raisuke, Higa Seiichiri, Higa Ginsaburo, Akamine Yohei, Maeshira Chotoku a jeho vnuk Chinen Yamane Mazaru. K jeho najlepším žiakom zrejme patril aj Oshiro Chodo, ktorý neskôr vyvinul Oshiro ha Yamanni ryu.

Chinen Sanda Peichin sa narodil v dedine Samukawa pri Shuri (Okinava) ako syn Peichin Keimochi triedy. Jeho rodina bola v tom čase poverená strážením kráľovskej rodiny a bola im umožnené aj nosenie a použitie zbraní.

Vzdelanie v kobujutsu získal od svojho strýka Chinen Ueon Kana (1797 – 1881). McCarthy (2005), Lind (2001) a Bishop (1996) si myslia, že to bol otec Chinen Sandu, aj keď na základe rokov v ktorých žil to nevyzerá, ale nie je to nemožné. Známym sa stal svojou schopnosťou vyvíjať nové techniky. Vyvinul kata Shuji no kon, Yonegawa no kon a Shirotaru no kon. Tieto obsahujú esenciu jeho objavov. Legenda hovorí, že Sanda Chinenovi sa prisnilo o švihajúcom („poskakujúcom“) bo. Na základe tohto sna vyvinul švihové bo techniky, ktoré sa nezastavujú, ale nasledujú rýchlo za sebou. Týmito technikami je Yamanni ryu známe.