Skorý okinavský majster Tode z Akata/Shuri sa narodil ako Teruya Kanga vošiel do dejín okinavského Tode ako „Karate (Tode) Sakugawa“ (5.3.1733 – 7.7.1815). Pochádzal z jednoduchého ľudu a zmenil si svoje meno na „Sakugawa“, potom keď za svoje zásluhy a služby získal titul Chikudon Peichin.

Okolo roku 1750 začal so štúdiom okinavských bojových umeni pod vedením mnícha Takahara Peichin z Akata, ktorý bol žiakom Matsu Higa, známeho bo experta. 1756 stretáva čínského experta na bojové umenia Kushanku a 6 rokov sa učí u neho v meste Kumemura. Týmto spôsobom bola jedna varianta kata Kushanku (Sakugawa no kushanku) do okinavského Shorin ryu prenesená a odovzdávaná až do súčqsných štýlov. Keď mal Sakugaa 29 rokov, zomrel jeho majster Takahara Peichin. Na základe toho sa od tohto momentu nazýva „Karate (Tode) Sakugawa“. Sakugawa bol prvým historicky známym učiteľom okinavského karate. Otvoril si v Shuri školu a položil tak základný kameň pre o niekoľko rokov neskôr vyvinuté Shorin ryu Sokonom Matsumurom. Neskôr odišiel do Číny, a tam svoje umenie pod rôznymi expertami ďalej rozvíjal. Hovorí sa, že bol päťkrát v Číne a tento vplyv starých čínskych tradícií, veľkú hodnotu kládol na tradičný obsah bojových umení, ako aj na vnútorný rozvoj svojich žiakov. Udržoval svoje kata tajomné a učil ich až potom, keď bol spokojný a dostatočne presvedčený aj o vnútornej vyspelosti svojho žiaka. Tvrdil, že metódy výučby nasledujúcej generácie majstrov sa strácajú. „Majster Karate musí vo všetkých otázkach života skúsený. Špecialista je niekto, kto pochopí veľa z málo.“

Vyučoval aj použitie zbraní, predovšetkým bo (na Okinave kon). Jeho najznámejším bo žiakom bol Ginowan Denuchi. Do dnešných čias za zachovala bo kata Sakugawa no kun a Ginowan no kon. Sakugawa mal najprv troch žiakov, ktorí boli známi ako „traja mušketieri“. Volali sa Okuda, Makabe a Matsumoto. Keď sa Sakugawa stiahol, dal Menkyo kaiden (licencia pokračovateľa štýlu) svojmu žiakovi Matsumotovi. Makabe preto odišiel do Tomari a vyučoval neskoršieho Tomari te majstra Kosaku Matsumora. Keď mal Sakugawa 78 rokov, prišiel mladý Sokon Matsumura zo Shuri k nemu a vzdelával sa u neho v bojových umeniach. S ním začala veľká éra okinavských majstrov bojových umeni Shorin ryu.