Yamanni ryu a Shorin Ryu seminár so shihanom Toshihirom Oshirom. Najmä trojhodinový tréning u Rainera v Sobernheime naozaj stál za vyše desať hodinovú jazdu vlakom naprieč Európou. Chcel by som sa, aj touto cestou, osobitne poďakovať najmä Rainerovi Seibertovi a Stephanovi Becseiovi za všetku pomoc a ochotu.