V malom nemeckom mestečku, neďaleko Frankfurtu sa uskutočnil fašiangový kobudo seminár pod vedením Rainera Seiberta (Nem.), Stevena Utračika (Nem.) a Jozefa Obucha (Sk). Hlavnými témami boli: školenie skúšobných komisárov pod vedením dvojice Steven a Rainer, kihon na 1. dan hanbo jitsu s mnohými vysvetleniami a pripomienkami a základy bo shiai (ma-ai, prípravné cvičenia…).
V rámci seminára sa ukutočnila aj skúška na 1. dan Hanbo jitsu, ktorú sa Svenovi Seibertovi podarilo úspešne zložiť – týmto mu gratulujeme. Celý seminár sa niesol v duchu fašiangov, takže okrem mávania palicou nechýbali rôzne prevleky, biele klobásky, pifko, vínko, alegorické vozy… Nezabudnuteľný bol najmä Sven Josten a samozrejme Uwe v prestrojení za Shreka.