Seminár Shima Ha Shorin Ryu Karate a Yamanni Chinen Ryu Bo Jutsu pod vedením Shihana Toshihira Oshira sa uskutočnil v malom meste neďaleko Frankfurtu. Seminár bol určený pre vedúcich dojo, držiteľov vysokých stupňov v Karate a Yamanni Ryu, ako príprava na 1. Yamanni turnaj, ktorý by sa mal uskutočniť na začiatku novembra v Tokiu (Japonsko). Z Bo Jutsu sa cvičila najmä kata Sakugawa no kon, pričom sa odstraňovali nepresnosti a veľký doraz sa kládol na nadväzovanie jednotlivých techník a pohybov. Krok za krokom sa preberali jednotlivé sekvenecie a shihan trpezlivo vysvetľoval množstvo podrobností k technikám. Časť semináru sa venovala aj priamo súťaži v Tokiu – ceremónii, veľkosti plochy na ktorej sa bude súťaži, atď…
Ďalšie stretnutie so shihanom Toshihirom Oshirom sa uskutoční od 20.-21. mája 2006 v nemeckom Brand Erbisdorfe neďaleko Freibergu (Sasko). Touto cestou by som sa chcel poďakovať Rainerovi Seibertovi za možnosť zúčastniť sa semináru.