Prvý septembrový víkend sa uskutočnil vo Waldböckelheime (Nemecko) v poradí už druhý Bo Shiai seminár pod vedením Jozefa Obucha, tentokrát aj s pomocou Martina Horniaka (obidvaja Hinode kobudo Dojo Slovakia / Slovensko). Hlavnou témou bolo randori a shiai s mäkkým bo. Načrtla sa aj taktika počas zápasu, spôsob budovania bo shiai tréningu, jeho špecifiká ako aj požiadavky na organizmus. Seminár organizačne zabezpečoval Rainer Seibert z Budokan Sobernheim, a ako je už u neho zvykom, všetko bolo pripravené s typickou nemeckou precíznosťou, za čo mu patrí veľká vďaka. Ďalší Bo shiai seminár vo Waldböckelheime je naplánovaný na február 2007 (viac info k tomuto semináru, ako aj ďalším akciám nájdete v sekcii semináre).