V posledný deň medzinárodného seminára karate a kobudo v Klatovoch sa uskutočnil turnaj v Yamanni Chinen Ryu Bo Kata Shiai. Súťažilo sa systémom KO v dvoch kategóriách – Juniori a Seniori. Na konci turnaja sa uskutočnilo ešte vzájomné porovnanie oboch kategórii, kde sa stretol víťaz z kategórie Juniorov, proti najlepšiemu zo seniorov o tzv. Supercup. Rozhodcami boli Rainer Seibert, Roberto Romero a Ralf Smolin (všetci traja Nemecko). Turnaj sa uskutočnil pod záštitou shihana Toshihira Oshira.
Ako pri každom turnaji, o výsledkoch rozhodovali nielen výkony zúčastenných, ale aj názor rozhodcov. Z mojho pohľadu ma najviac prekvapilo vypadnutie Svena Seiberta proti Anne Falenski, a ďaleký postup Friedolina Steinhardta. Ale ako príprava na svetový turnaj v japonskej Ishioke to bola velmi dobrá akcia. Škoda, že sa súťaže napríklad nezúčastnilo viac ľudí od Roberta Romera, mohlo to byť ešte zaujímavejšie. Ďalší turnaj v Yamanni Chinen ryu bo kata by sa mal v Klatovoch organizovať v októbri 2007, už ako oficiálne majstrovstvá Európy v Yamanni Chinen Ryu. Celá táto snaha, by mala v roku 2008 vyústiť v 2. druhé majstrovstvá sveta v Yamanni Chinen ryu, pričom hostiteľským mestom by mali byť práve české Klatovy. O pár mesiacov budú spomínané majstrovstvá v japonskej Ishioke – uskutoční sa tak prvé vzájomné porovanie síl Európy, Ázie a Ameriky. Bude to istotne najdôležitejšia udalosť tohto roka.

VÝSLEDKY:

Kategória Juniori
1. Marius Wetzel (Nemecko)
2. Friedolin Steinhardt (Nemecko)
3. Anna Falenski (Nemecko)

Kategória Seniori
1. Jozef „Choze“ Obuch (Slovensko)
2. Stefan Schmidt (Nemecko)
3. Dirk Leitner (Nemecko)

SUPERCUP
Jozef „Choze“ Obuch (Slovensko)