Medzinárodný seminár Kobudo Kwai Nemecko. Seminár viedol Jozef Obuch (HKDS). Sobota bola venovaná kumibo. V nedeľu prebehlo školenie rozhodcov bo shia, na ktoré nadviazalo voľné zápasenie so soft bo. Poobede nácvik kata (Renshuho Kaiten, Renshuho Nidan a Renshuho Yondan). Za fotografie sa chcem poďakovať Svenovi Jostenovi.