Medzinárodný seminár Kobudo, v rámci ktorého Choze robil skúšky na 1. Dan Bo Jitsu. Cvičilo sa v prastarej telocvični, hneď vedľa Sklípku.