Medzinárodný seminár Kobudo s okinavským majstrom Hidemi Tamayosem a samozrejme aj s Rainerom Seibertom a Liborom Rožnovjákom. Typické horúce Klatovy so všetkým čo k tomu patrí: veľa cvičenia, veľa skvelých akcií v Rock Pube na namestí… skvelé časy