Zábery z vôbec prvého turnaja v bo shiai v Klatovoch. Víťazom v jednotlivcoch sa stal Choze. V družstvách zvíťazil vtedajší Kobudo team v zložení Choze, Jobe a Stano Ružička.