Zopár záberov z medzinárodného seminára Kobudo v Klatovoch. V rámci seminára sa uskutočnili technické skúšky v Hanbo jitsu. Jobe získal 1. Dan.