Medzinárodný komorný seminár s Johnom Hassellom – vôbec prvé priame stretnutie sa s Yamanni Ryu