Medzinárodný seminár Kobudo pod vedením Rainera Seiberta (Nemecko) a Libora Rožnovjáka (Česká republika). Hlavnou témou seminára bolo Hanbo jitsu.