Medzinárodný kobudo seminár v Jihlave s Rainerom Seibertom (Kobudo Kwai Nemecko) a Liborom Rožnovjákom (Rojin Lijang Jihlava). V rámci seminára sa uskutočnili skúšky na 4. kyu Hanbo jitsu, 4. kyu Sai Jitsu, 5. kyu Kama Jitsu ako aj ukážka skúšobného programu 5.-3. kyu Bo Jitsu. Z tejto akcie inak existuje unikátny videozáznam.