V sobotu 18. februára sa v Havlíčkovom Brode uskutočnil už druhý seminár Ryukyu Kobudo Tesshinkan pod vedením Tomáša Kopeckého (1. dan Ryukyu Kobudo Tesshinkan), ktorý je priamym žiakom Kaicho a Hanshi Hidemi Tamayaoseho (9. Dan Ryukyu Kobudo Tesshinkan) z Okinavy.
Tento seminár nadväzoval na predchádzajúci, ktorý sa uskutočnil 21. januára 2006 tiež v Havlíčkovom Brode. Na obidvoch sa stretlo okolo 20 nadšencov. Hlavnou zbraňou bolo opäť bo. Cvičili sa najmä základné techniky, bo no kihon, prvá kata v štýle Tesshinkan – Shuji no kun sho. Účastníci seminára sa oboznámili aj s Kumi Bo (kumite s bo). Tentokrát bolo súčasťou seminára aj tréning s Tekko.