Yamanni Chinen ryu Kobujutsu, alebo skrátene Yamanni ryu je tradičné bojové umenie so zbraňami, ktoré pochádza z Okinawy. Hlavnou zbraňou, ktorá sa pri tomto štýle používa je roku-shaku bo, alebo aj šesťstopové bo (182 cm dlhá palica). Tento štýl býva popisovaný ako jeden z najdynamickejších zo všetkých okinawských zbraňových štýlov. Charakterizujú zvlášť široké a plynulé údery, ktoré kontrastujú s pohybmi ostatných zbraňových štýlov, ktoré majú svoje korene na Okinawe.

Veľa z hlavných moderných okinawských bo štýlov má svoje korene v Yamanni ryu a ich zakladatelia dostali aspoň základný výcvik u majstrov Yamanni ryu. Preto viaceré kata iných štýlov majú rovnaké mená ako kata v Yamanni ryu. A hoci sú ich niektoré sekvencie podobné, jednotlivé techniky a telesná dynamika sú veľmi odlišné a s určitého pohľadu aj menej sofistikované. Napriek tomu, že väčšina moderných okinawských štýlov sa stalo pomerne známymi, hlavne následkom úspešnej propagácie, Yamanni ryu zostalo relatívne tajomné a strážené.

V súčasnosti sa štýl Yamanni ryu začína vďaka snahe terajšieho majstra Chogi Kishaba a jeho hlavného žiaka Toshihira Oshira čoraz viac odhaľovať po celom svete. Ostatné tradičné okinawské zbrane ako sú sai, tonfa, kama a nunchaku boli vtiahnuté do systému; filozofia narábania s týmito zbraňami je veľmi podobná tej, akou sa používa bo.

Yamanni Chinen ryu odvodzuje svoje meno od Chinen rodiny, čo bola veľmi prominentná aristokratická rodina na ostrovoch Ryu Kyu. Podľa mnohých historikov legendárny bojovník Tode Sakugawa priniesol bojové umenie so zbraňami z Činy na Okinawu na konci 18. storočia. Rodina Chinen, ktorej bola zverená bezpečnosť príslušníkov vyššej triedy na súostroví Ryu Kyu, prijala a ďalej rozvíjala toto umenie počas nasledujúcich generácií. Yamanni štýl bo jutsu nie je produktom roľníckych tried ako mnohé iné bojové umenia tých čias. Techniky sa tradovali hlavne v rámci rodiny. Legenda hovorí, že Sanda Chinenovi, veľmajstrovi tohto štýlu, sa snívalo o „poskakujúcom“ bo. To ho inšpirovalo k rozvoju bo švihov, ktoré sa rýchlo menia na kamae, alebo pokračujú rýchlym sledom úderov, ktorými je Yamanni ryu tak dobre známe.

Sensei Kishaba trénoval u Sanda Chinenovho vnuka Masami Chinena. Medzi jeho hlavných žiakov patria Toshihiro Oshiro a Shinzato Katsuhiko, ktorých súkromne učil v 70-tych rokoch. V roku 1992 si sensei Kishaba otvoril malé dojo v Naha na Okinave, tam prvýkrát učil malé triedy žiakov.