Gendai Goshin Kobujutsu je moderný bobudo štýl.
Zakladateľom štýlu je Dr. Georg Stiebler (1950 – 1997), ktorý bol inšpirovaný japonským kobudo majstrom Motokatsu Inoue. Ďalším zdrojom odkiaľ prišiel dôležitý impulz pre vývoj Gendai Goshin Kobujutsu je karate štýl Shotokan. Nájdete v ňom aj prvky Kukishin Ryu.
Gendai Goshin Kobujutsu zahŕňa nasledovné štýly: Hanbojutsu, bojutsu, tonfajutsu, kamajutsu a saijutsu. Súčasťou výuky v rámci hanbojutsu je aj časť venovaná tessenjutsu. Štýl obsahuje aj športový zápas s bo – tzv. bo shiai.
Hlavným predstaviteľom je Rainer Seibert (7. Dan Gendai Goshin Kobujutsu).