Bo shiai je unikátny systém voľného boja s bo, ktorý bol vyvinutý v 80. rokoch v Nemecku. Veľkým propagátorom bol najmä Rainer Seibert, ktorému v súčasnosti pomáha najmä Jozef Obuch z HKDS. Jozef Obuch je aj autorom zatiaľ posledných pravidiel pre športový zápas s bo.

Tento systém je neustále vylepšovaný a modifikovaný. Zmeny sa týkajú nielen úprav pravidiel, ale aj štruktúry zbraní používaných pri zápase. Turnaje sa organizujú najmä v Nemecku, v Čechách a na Slovensku. V Nemecku je bo shiai súčasťou nemeckých majstrovstiev v okinavskom kobudo. Čo sa týka samotného bo určeného pre bo shiai (soft bo), je špeciálne upravené pre potreby boja. Drevené, kovové alebo umelohmotné jadro je obalené mäkkou hmotou, ktorá zabezpečuje bezpečnosť zbrane. V tomto systéme nie su tak potrebné špeciálne chrániče, ale pre väčšiu bezpečnosť sa používa prilba a hrudný chránič.

Vo svete sa dajú nájsť aj ďalšie systémy voľného boja s bo. Jeden zo spôsobov predstavil shihan Toshihiro Oshiro na začiatku 80. rokov v Spojených štátoch amerických. Pri budovaní systému vychádzal z kendo a naginata shiai. Na zápas sa používajú bo upravené do podoby shinai – dutá hliníková tyč má na jednom konci pripevnenú asi 50 cm dlhú bambusovú časť, tvorenú podobne ako pri shinai určenom pre kendo štvoricou bambusových plátov. Zo stavby zbrane vyplýva nutnosť použitia chráničov – brnenia (bogu), používaného pri kendo zápasoch. Z tohto všetkého plynie niekoľko predností, a ako to už býva, aj nevýhod. K hlavným nevýhodám patrí: útočiť sa môže len jedným koncom zbrane, chrániče používané pri zápasoch sú pomerne drahé. Dá sa útočiť len na miesta chránené brnením. Bo v tomto systéme, čo do rozmerov alebo hmotnosti, je takmer identické s dreveným bo, bežne používaným pri cvičení. Z toho vyplýva, že problém s ovládaním zbrane, ktorý nastáva pri niektorých typoch soft bo napríklad s držaním zbrane, alebo s niektorými technikami kvôli nerovnému povrchu, sa tu neobjavuje. Musia sa však používať ochranné rukavice, ktoré čiastočne zhoršujú prácu so zbraňou.

Systém prezentovaný napríklad aj shihanom Toshihirom Oshirom sa začína výraznejšie presadzovať v posledných rokoch. Dôkazom je aj to, že tento rok sa na Okinave v rámci medzinárodných majstrovstiev sveta v karate a kobudo vôbec po prvýkrát uskutoční aj oficiálny turnaj vo voľnom zápase s bo. Vybavenie aj pravidlá sú veľmi podobné systému, ktorý predstavil shihan Toshihiro Oshiro.