Skip to Content

Daily Archives: 30. januára 2013

Chokei Kishaba

Chokei Kishaba (1931 – 22. september 2000) sa narodil sa na Okinave. Bol študentom Hohana Sokena (Matsumura Seito Shorin-Ryu, študent Nabe Matsumuru), ako aj Shoshina Nagamineho (zakladateľ Matsubayashi-Ryu, študent Ankichi Arakakiho, Chotoku Kyana a Choki Motobu), a Seigi Nakamuru. Kishaba sa učil Shorin-Ryu od všetkých svojich inštruktorov a použitie kama od Sokena.

Read more »

Shinken Taira

Tento text je o jednom z dôležitých majstrov ryu kyu kobudo. Trénoval u vtedajších významných majstrov okinavského karate a kobudo. Medzi znalcami je označovaný ako „Otec moderného kobudo“, bol tým, čím bol Gichin Funakoshi pre karate. Shinken Taira.

Read more »

Eisuke Akamine

Narodil sa 1. mája 1925 v malej dedinke v okrsku Tomigusuku v južnej časti ostrova Okinava. Bol synom farmárov Tokusuke a Kamadu Akamineových. Jeho otec zomrel, keď mu bolo 12 rokov. Odvtedy sa musel podieľať na chode rodinnej farmy. V roku 1942 – vo svojich 17 rokoch začal študovať Yamanni ryu bo jutsu u Seichira Higu (1890 – 1991), ktorý bol priamym žiakom Sanda Chinena (1842 – 1925), pokračovateľa priamej línie Yamanni ryu.

Read more »

Bo shiai – umenie maai

Kan ken no mecuke – byť schopný prečítať myšlienku súpera.
Mijamoto Musashi (Kniha piatich kruhov)

Úvod. Väčšina, ak nie všetky, z rôznych tradičných škôl okinavského kobudo rozvíja technické schopnosti výhradne cvičením kihon, kumite a kata. Z týchto troch zložiek najviac zaostáva vo svojom prevedení kumite, navyše veľakrát postavené na zlých interpretáciách kata (bunkai). Príkladov by sme mohli nájsť veľa, či už je nerešpektovanie vzdialenosti, zlé načasovanie techniky, nevhodná práca s telom, alebo predvádzanie v praxi nemožných kombinácii útokov a blokov. Samozrejme, tieto chyby sa prejavujú aj v kihon a kata, ale nikde to nie je také výrazné, ako práve v kumite. Tam sa zreteľne ukazuje, že na prvý pohľad estetický pohyb, napriek tomu, že niekedy je aj dostatočne razantný, rýchly a silný, nestačí. Pokiaľ chýba správna reakcia na pohyb, zodpovedajúca vzdialenosť a/alebo načasovanie techniky, kumite pôsobí nereálne.

Read more »

Interview: Vyučujeme masy – pozeráme sa späť na staré, aby sme pochopili nové

Tento rozhovor bol prvýkrát publikovaný v časopise American Samurai číslo 7 v júli 2002. Aj keď text pojednáva najmä o rozdiele medzi moderným karate a tradičným okinavským karate, mnohé impulzy, ktoré prináša sú istotne podnetné aj pre študentov kobudo. Karate a kobudo, ako potvrdzuje aj Oshiro vždy totiž tvorili neoddeliteľnú súčasť okinavských bojových umení, dve strany tej istej mince. (Poznámka J.O)

Read more »